No comments yet

รับสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2561

เว็บposterแนวร่วม61 vol3-re1 preview

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลกรของสถานประกอบการที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศผ่านโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน2561 โดยจัดให้มีคณะเชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานมาให้ความรู้กับผู้บริหารและทีมงานของสถานประกอบการ (ถึงสถานประกอบการของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ“สถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2561” 

สถานประกอบการที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร ภายในวัที่ 12 เมษายน 2561
และเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์การพิจารณารอบสุดท้ายในพิธีเปิดโครงการฯ

โดยพิธีเปิดโครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 (13.00 – 16.30 น.) ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

*** หมายเหตุ คุณสมบัติสถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  1. ทำการคัดเลือกสถานประกอบการที่สนใจ โดยเลือกจากสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลัก
  2. มีทีมงานอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 10 คน/แห่ง
  3. ประเมินค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบ ที่มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท/เดือน
  4. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและ มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมทั้งมีทีมงานอนุรักษ์พลังงานดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ
  5. มีผลการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานบางส่วน
  6. เป็นสถานประกอบการที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล Thailand Energy Awards

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ใบสมัคร โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน2561
ใบสมัคร โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน2561
ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2561

Post a comment