No comments yet

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงาน สำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม

 

ทาง สพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการอบรม
หลักสูตร
หลักสูตร”การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม” รายละเอียดหลักสูตร…

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

เป็นบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ในตำแหน่งระดับบริหาร เช่น ประธานบริษัท รองประธานบริษัท ผู้จัดการบริษัท หรือผู้จัดการในตำแหน่งเดียวกัน

สถานที่ติดต่อ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ตู้ ปณ. 252 ปณฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 E-Mail :premanager2559@gmail.com ใบสมัคร 
โทรศัพท์
090 321 6968 ต่อ คุณนันธนิษฐา นนทัชธนะกัญจน์
โทรสาร
053 944 905 , 053 893 274
ค่าลงทะเบียน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 

 

รุ่นที่
วันที่อบรม
สถานที่อบรม
1
27 กรกฎาคม 2559
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
2
28 กรกฎาคม 2559
3
14 กันยายน 2559
โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
4
15 กันยายน 2559
5
26 ตุลาคม 2559
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
6
27 ตุลาคม 2559

 

** หมายเหตุ : 1.กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a comment