สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งดำเนินการด้านการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน ตลอดจนการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยการบริหารการจัดการใช้ทรัพยากรการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • posterอัพลงเว็บ

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! กับงานสัมมนาหัวข้อ

  The Perfect Gifts,Small Gift Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG “; The Perfect Gifts ,fashion and popular,Women’s Accessories,Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG ,Best Silver Jewelry ,Cheap gift, Cheap Jewelry ,Special Offer Gift .To friend , To me ,Give it to her . Abcdef shop, The Best Choice

 • poster18

  สัมมนา “เจาะลึกเครื่องทำน้ำเย็น ในยุค IoT เชื่อมโลก”

  สัมมนา “เจาะลึกเครื่องทำน้ำเย็น ในยุค IoT เชื่อมโลก”   ดาวน์โหลดกำหนดการ   ดาวน์โหลดแบบตอบรับ     สมัครออนไลน์  

 • โครงการ
"Technology and Innovation for energy saving 2018"

  โครงการ “Technology and Innovation for energy saving 2018″ ครั้งที่ 2

   โครงการ “Technology and Innovation for energy saving 2018″  ครั้งที่ 2 สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดโครงการ “Technology and Innovation for energy saving 2018″ เพื่อรับสมัครตัวแทนผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ให้กับตัวแทนจากสถานประกอบการหรือบุคคลผู้สนใจทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-577-7035-41 ต่อ 112,113 หรือ 086-320-1834 รายละเอียดโครงการ       ใบสมัครเข้าร่วม